Anunțuri

Informații publice

Informatii de interes public

OIRPECU Regiunea CENTRU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2022 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2021 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2020 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2019 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2018 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, OIR POSDRU Regiunea Centru face cunoscut că în anul 2017 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de catre funcționarii publici din cadrul instituției.

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022– OIRPECU Regiunea Centru

DECLARAȚIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticoruptie 2021 – 2025

DECLARAȚIE privind asumarea unei agende de integritate organizațională a valorilor fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

Planul de Integritate la nivelul OIRPECU Regiunea Centru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

Decizie desemnare reprezentanți comisia paritară (16)

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2022

Raport de evaluare a implemantării Legii nr.544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 în anul 2019

Lista functiilor publice la 30.09.2023

Lista functiilor publice la 31.03.2023

Lista functiilor publice la 30.09.2022

Lista funcților publice la 31.03.2022

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2021

Lista funcțiilor publice la 31 martie 2021

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2020

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2021

Lista funcțiilor publice la 31 martie 2020

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2019

Lista funcțiilor publice la 31 martie 2019

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2018

Lista functiilor publice la 31 martie 2018

Lista funcțiilor publice la 30 septembrie 2017

 Lista cuprinand bunurile primite cu titlu gratuit (conform Legii nr.251/2004)

Codul de etica si conduit profesionala

Decizia nr. 169/2017 privind costituirea Comisiei Paritare

Lista Contracte POCU OIR POSDRU Centru

Plan de masuri-colectarea selectiva a deseurilor


  • În data de 29.11.2013, OIRPOSDRU Regiunea Centru a semnat un nou Contract de Finanțare ( grant), aferent call 121, DMI 6.2, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, proiect care va fi implementat în perioada 02.12.2013 – 31.07.2015
  • Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015
  • Lista proiectelor contractate, aflate in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Centru

Program de lucru in perioada 01.04.2013 – 17.04.2013 vezi

OIR POS DRU Regiunea Centru va asigura helpdesk si in data de 30.11.2012, pana la orele 16.00 pentru potentialii beneficiari D.M.I. 6.2 call 121. Pentru respectarea termenului de 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finantare in sistemul ActionWeb, registratura OIR POS DRU Regiunea Centru va functiona si in perioada 30.11.2012 – 02.12.2012 intre orele 09.00 si 16.00


Plati efectuate prin OP de OIRPOSDRU Regiunea Centru

2016

2015


Situații financiareExemple de proiecte de succes implementate in REGIUNEA CENTRU
NUMELE BENEFICIARULUI Titlul Proiectului Valoarea proiectului conform contractului
  UE  (lei) RO  (lei)
SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI ANTREPRENORIALE   1,646,288.74   105,082.26
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES   1,427,860.00     91,140.00
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOVFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Antreprenoriat si Supply chain management   1,666,416.96   106,367.04
 SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.A. Competenţe TIC, drumul spre succes în societatea informaţională      393,176.00     69,384.00
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA-IULIA Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică   1,074,150.10   189,555.90
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei prelucratoare in domeniul tehnicilor de proiectare, fabricatie si analiza tehnica asistata de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare   1,137,643.40   200,760.60
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca   1,470,304.50   259,465.50
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Formare profesionala continua in scopul cresterii competitivitatii organizatiilor din domeniul alimentar privind asigurarea calitatii proceselor si siguranta alimentului   1,355,077.65   239,131.35
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEIFILIALA BRASOV Educatori calificati in acordarea primului ajutor      601,756.65   106,192.35
SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL Consiliere, mediere, formare profesionala in cadrul organizat al unui job club 534,183.54 52,831.34
SC VECO-ROM SRL AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU 1,557,083.71 153,997.29
SC PSIHOTERA SRL Centrul de dezvoltare şi formare profesională 573,855.10 56,754.90
 SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL  Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii din domeniul tehnologiei informatiei.      546,493.05     96,439.95

OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Venituri ultimele luni

    • Luna 2

Instructiunea nr.36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuala POSDRU (29.10.2010)

Lista contractelor incheiate pana la 25.10.2010 (26.10.2010)

Inchiderea CPP 105 (14.09.2010)

CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN 2010

16.12.2009   Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009

AMPOSDRU va organiza in data de 22 decembrie 2009, la Iasi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”

Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc

Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign