Anunțuri

Instrucțiuni

Instructiunea 109

Descriere Download
Instrucțiunea 103/18.03.2015

privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU

 instructiunea
Anexe

Instrucțiunea 104/18.03.2015

privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.

instructiunea
Anexe

  Instructiunea 106/07.04.2015  privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.  instrucțiunea
  Instructiunea 107/11.05.2015  privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. instructiunea
  Instructiunea 108/11.05.2015  privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.  instructiuneaerrata instrucțiune 108
  Instructiunea 109/16.09.2015  privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Instructiunea 109
  Instructiunea 111/15.10.2015  privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190. Instructiunea 111
  Instructiunea 112/20.10.2015  privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Instructiunea 112
  Instructiunea 113/04.11.2015  privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect. Instructiunea 113

Anexe

  Instructiunea 115/04.11.2015 privind reglementarea condiţiilor pentru încheierea actelor adiţionale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU. instructiunea 115

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign