Anunțuri

Identitate vizuală

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizualăa pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritațile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încalca pe cele din acest manual.

Având în vedere specificitatea programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.

Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:

1. Autoritațile de Management și Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale;

2. Beneficiarii finanțarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Prevederile manualului vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeana între Autoritațile de Management/Organismele Intermediare și beneficiari. Autoritațile de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare pentru activitațile și materialele de informare și comunicare.

Acest manual cuprinde:

  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • excepţiile de la aceste reguli.

Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitata abordarea creativă a conceptelor de materiale de informare și comunicare.

Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea și coerența conținutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai bună receptare de către public, potențiali beneficiari, beneficiari.

Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 revizuit ianuarie 2018

Formate actualizate – 19.03.2018 (actualizate cu formatul de panou temporar 3m x 2m)

Formate roll-up actualizate – 23.03.2018

Sigle actualizate

Ordin de aprobare a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 – ianuarie 2018

Manual de identitate vizuala – versiunea 1

Formate

Sigle

Sigle în format jpg

Instrucţiune privind regulile de identitate vizuală pentru proiectele etapizate finanţate din fonduri europene

Ordin privind aprobarea Manualului de Identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 – 2020

Descriere proiect 1.2.001 – „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”

Descriere proiect – „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru IS 2014-2020”

Descriere proiect – „Centrul Național de Informare pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020”, cod proiect 1.2.060

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign