Ultimele anunțuri

Proiecte AT OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU

PO Axa prioritară/DMI Contractul de finanțare Titlul proiectului Obiectul contractului
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/3 „Asistență tehnică – asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționăriiOrganismului Intermediar Regional pentru Programul Opertațional Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane – Regiunea Centru’ Obiectul acestui contract constă în asigurarearesurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare) personalului OIRPOSDRU Regiunea Centru în vederea asigurarii conditiilor optime pentruîndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului şi implementariiPOSDRU 2007 – 2013.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/10 „ Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR CENTRU” constă în acordarea de suport tehnic oferitOrganismului intermediar în efectuarea unor verificări de management adecvate,prin asigurarea de experți externi care să vină în sprijinul instituției în efectuareavizitelor speciale (ad-hoc), realizate în timpul desfășurării activităților relevante dincadrul unui proiect POSDRU, activități la care participă persoane din grupul țintă(de exemplu: activități de formare profesională, activități de informare și consiliereîn carieră, activități de mediere etc.), în vederea verificării realităţii activităţilordesfăşurate în cadrul proiectului respectiv
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/9 „Asistență tehnică – asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Opertațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru’’ Obiectul acestui contract constă în asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare) personalului OIR POSDRU Regiunea Centru în vederea asigurarii conditiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului şi implementarii POSDRU 2007 – 2013.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU  POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/12 „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a OIRPOSDRU CENTRU’’ constă în acordarea de suport, prin asigurarea resurselor financiare necesare, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru pentru indeplinirea atributiilor delegate in scopul implementarii eficiente si eficace a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/8 „Achiziţionarea unui autoturism necesar funcţionării OIRPOSDRU CENTRU’’ constă în acordarea de suport, prin asigurarea resurselor financiare necesare, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate în scopul implementării eficiente si eficace a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/11 „ Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013” este de a contribui la acordarea de suport tehnic oferit Organismelor intermediare in efectuarea unor verificari de management adecvate, prin asigurarea de experti externi care sa vina in sprijinul institutiei in efectuarea activitatilor de verificare la fata locului a proiectelor multiple implementate de acelasi beneficiar/partener. In cazul proiectelor multiple, verificarile efectuate vor avea ca principal obiectiv analiza cheltuielilor de tip FEDR si cheltuielile efectuate cu salariile expertilor angajati simultan in mai multe proiecte.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/14 „ Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducererea datelor în SMIS” este de a îmbunătăţi activitatea instituţiei, prin externalizarea serviciilor de introducere de date în Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR).
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 7- Asistenţă tehnică7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/7 „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”. constă în sprijinirea sistemului de remunerare și motivare a personalului din structurile publice cu atribuții în gestionarea instrumentelor structurale.

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign