Anunțuri

Solicitare informații

Nume/Prenume (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul dorit

Mesaj (obligatoriu)

Fișier (format fișier acceptat: .pdf, limită: 4MB)

Începând cu 1 septembrie 2019, în temeiul art.9 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  se stabilesc următoarele tarife în cazul în care solicitarea de informaţii de interes public implică

realizarea de copii de pe documentele deţinute de OIR POSDRU Regiunea Centru, astfel:

  • 0,90 lei tarif/pagină;
  • 1 leu tarif/pagină, copie conform cu originalul.

Punerea la dispoziție a copiilor după documentele solicitate, indiferent că acestea sunt furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic, trebuie să respecte prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, aceste date fiind obligatoriu anonimizate înainte de transmiterea loc către petent.

Costul serviciilor de copiere este suportat de solicitantul informaţiilor de interes public, în condiţiile legii. Responsabil pentru funizarea informațiilor solicitate în baza Legii nr.544/2001 este doamna Daniela JURJU, consilier juridic din cadrul Compartimentului Activități Suport.

model cerere

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign