Anunțuri

Programe și ghiduri

FSE

Ce este Fondul Social European?

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Pentru 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre UE.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor FSE este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.

Care sunt domeniile de intervenţie ale Fondului Social European?

FSE finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

În acelaşi timp, în regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenţă, FSE va susţine:

  • Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunăătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;
  • Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.

Care sunt temele orizontale ale FSE? 

Parteneriatul. În vederea obţinerii unui impact sporit al rezultatelor sale, FSE susţine aplicarea principiului parteneriatului între toţi actorii socio- economici relevanţi implicaţi, începând cu perioada de programare ş continuând cu implementarea şi evaluarea modului de folosire a sprijinului financiar al Uniunii Europene.

Acţiuni inovative şi iniţiative transnaţionale. Începând cu principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE susţine includerea acţiunilor inovative şi a iniţiativelor transnaţionale printre acţiunile care vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste operaţiuni vor permite colaborarea între autorităţile publice, partenerii sociali, reprezentanţii societăţii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Şanse egale. Promovarea egalităţii de şanse constituie o prioritate a actualei perioade de programare.

Anunt lansare cereri de propuneri de proiecte OIRPOSDRU Regiunea CENTRU anunta lansarea urmatoarelor cereri de propuneri de proiecte:

CPP 133 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant;

CPP142 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant Centru;

CPP 151 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Centru;

Conform celor precizate in fiecare ghid de conditii specifice deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face in data de 17 iunie 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 01 iulie 2013 orele 16.00.

La nivelul Organismul Intermediar Regional Regiunea Centru va functiona, incepand de luni 03 iunie 2013 orele 9.00 pana pe data de 27 iunie orele 14.00 biroul de help-desk cu urmatoarele date de contact:.

Nr.CPP DMI Tip apel OI/OIR Adresa de e-mail Numar de telefon Persoana de contact
133 5.1 Grant CENTRU posdru@oirposdrucentru.ro publicitate@oirposdrucentru.ro 0358-401655 int 1050358-401656 int 101 Rodica CARAIMAN
142 5.2 Grant CENTRU posdru@oirposdrucentru.ro publicitate@oirposdrucentru.ro 0358-401655 int 1050358-401656 int 101 Rodica CARAIMAN
151 6.3 Grant CENTRU posdru@oirposdrucentru.ro publicitate@oirposdrucentru.ro 0358-401655 int 1050358-401656 int 101 Rodica CARAIMAN

 Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013

Ghid Axa prioritară Descarcă
„Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare în Regiunea Centru AXA PRIORITARĂ 5  „Promovarea măsurilor active de ocupare” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Ghid solicitantConditii generale
„Antreprenoriatul, o alternativa de cariera in Regiunea Centru” AXA PRIORITARA 3 „Cresterea adaptabilitatii lucrarilor si intreprinderilor”DOMENIUL MAJOR de INTERVENTIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Ghid solicitantAnexe
„Adaptabilitate si flexibilitate in Regiunea Centru” AXA PRIORITARA 3 „Cresterea adaptabilitatii lucrarilor si intreprinderilor”DOMENIUL MAJOR de INTERVENTIE 3.2 „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” Ghid solicitantAnexe
„Fii activ pe piata muncii in Regiunea Centru” AXA PRIORITARA 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”DOMENIUL MAJOR de INTERVENTIE „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” Ghid solicitantAnexe
 * urmariti modificatrile Ghidului Solicitantului la adresa: FSE Romania (Cereri de propuneri de proiecte)

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign